Vier nieuwe duurzaamheidstrends in Foodservice

Feb 13, 2023
Gepubliceerd in: Zakelijk
Wil je dit jaar minder verspillen of verder verduurzamen? Maar weet je niet helemaal waar je moet beginnen? Duurzaamheidsexperts vertellen je in dit artikel meer over de trends binnen de foodsector, wat ze precies inhouden en hoe jij hier als food- of horecaondernemer mee aan de slag kunt. Lees in dit artikel welke vier duurzaamheidstrends ze hebben geïdentificeerd.

4 duurzaamheidstrends in food en horeca

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Dit zijn de vier duurzaamheidstrends die we dit jaar gaan terugzien in de food- en horecasector. 

  1. Hoeveelheid afval verminderen 
  2. Uitdagingen rondom herbruikbare materialen aanpakken 
  3. Betekenis geven aan CO2 neutraal en net zero d.m.v. levenscyclusanalyses (LCA’s) 
  4. De vraag naar PFAS-vrij in perspectief plaatsen 

Duurzaamheidstrend 1: de groeiende vraag naar minder verspilling 

We horen vaak van horecaondernemers dat ze minder afval willen produceren. Niet alleen beter voor het milieu, maar vaak ook een kostenbesparing. Is dit ook een doel dat jij nastreeft? Om eenvoudig oplossingen te ontdekken kun je beginnen te kijken naar je eigen gedrag en dat van je klanten of gasten. 

In veel horecazaken krijgen klanten bijvoorbeeld standaard een deksel op hun to-go koffiebeker, waardoor consumenten die om milieuredenen wegwerpdeksels van plastic willen vermijden geen keuze meer hebben. Door je standaardprocedure aan te passen bespaar je onnodig afval én geld. Ook kun je je afvragen of je standaard een roerstaafje of bestek bij je producten wilt meegeven. Hoewel het misschien contra-intuïtief voelt, kan verpakt bestek een meer verantwoorde keuze zijn wanneer je dit wilt doen. Het is hygiënischer, en als gasten ervoor kiezen een item niet te gebruiken of als iets op de grond valt, kan het toch worden hergebruikt.  

Dus: wil je minder afval produceren, dan raden we je dus aan om je eerst bewust te worden van de onbewuste gedragingen die in je standaard werkprocedures zijn ingebouwd. Door deze onder de loep te nemen vind je ongetwijfeld laagdrempelige quick-wins. 

Duurzaamheidstrend 2: de uitdagingen rondom herbruikbare materialen aanpakken

Er is momenteel veel te doen over herbruikbare producten. Maar naarmate de vraag toeneemt, ontstaan er ook uitdagingen voor bedrijven die voor hergebruik kiezen. Een herbruikbaar product ziet er voor een bedrijf iets anders uit dan voor een individuele consument. Als bedrijven herbruikbare producten in omloop hebben, hebben ze nog steeds de infrastructuur nodig voor het opslaan en verzamelen (wat gevolgen heeft voor de ruimte op de toonbank), het opstapelen, het hygiënisch wassen en het opnieuw distribueren van de producten. Dit alles kost tijd, energie en ruimte, en op drukbezochte locaties kan dit problemen opleveren. 

Natuurlijk kunnen deze hindernissen worden overwonnen. Maar als bedrijf moet je goed nadenken over de personele en ecologische haalbaarheid van zowel in-house als uitbestede opties. Zo moet je rekening houden met de logistiek van het wassen en ontsmetten van elk item (of het terugsturen van materialen) en de milieugevolgen van het transport ervan.  

De vraag naar herbruikbare producten neemt toe. Vanaf 2022 in Duitsland en 2024 in Nederland moeten alle to-go-zaken herbruikbare producten aanbieden. Lees hierover meer in ons artikel over de SUP-wet per 2023

Duurzaamheidstrend 3: betekenis geven aan CO2 neutraal en net zero

Tegenwoordig wordt er in de media veel gesproken over CO2-neutraal (waarbij de hoeveelheid uitgestoten CO2 gelijk is aan de hoeveelheid CO2 die wordt geabsorbeerd) en net zero (vergelijkbaar, maar dit omvat meer dan alleen CO2). Zo haalde McDonald’s in december 2021 wereldwijd het nieuws toen het de opening aankondigde van het eerste net-zero-restaurant in het Verenigd Koninkrijk. We zijn heel blij dat CO2-uitstoot weer hoog op de agenda staat, grotendeels dankzij COP26 afgelopen november. Maar het is bij dit onderwerp wél belangrijk om goed te begrijpen wat er in de media wordt verteld en door greenwashing heen te kunnen prikken.

Om je eerlijke inzichten te geven over de verschillende opties en hun totale impact, kun je gebruik maken van levenscyclusanalyses (LCA’s). LCA’s zijn datagedreven analyses die de werkelijke milieueffecten kwantificeren en gedetailleerd inzicht geven in de gevolgen van bedrijfsactiviteiten. LCA’s kunnen overal op worden uitgevoerd – van herbruikbare producten tot bijvoorbeeld wegwerp voedselverpakkingen. Je toont ermee aan hoe een materiaal of product bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, oceaanvervuiling, verzuring en andere milieueffecten over de hele levenscyclus: van productie, circulatie, gebruik en verwijdering ervan. Hoewel LCA’s op dit moment nog niet 100% nauwkeurig zijn, komen ze wel het dichtst in de buurt van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.  

Duurzaamheidstrend 4: de vraag naar ‘PFAS-vrij’ in perspectief plaatsen

PFAS is het nieuwe BPA van de industrie; de roep om het uit producten te verbannen wordt steeds sterker. In Denemarken is PFAS al verboden, en deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten in de EU. Maar dit mag geen nieuwe vorm van bangmakerij worden, niet zonder nauwkeurige informatie. Want op dit moment is er geen laboratoriumtest die aan kan tonen of ergens PFAS in zit, omdat het percentage PFAS vaak laag is. PFAS-concentraties kunnen zo laag zijn dat ze bijna niet te traceren zijn. 

Toen BPA een hot item was, besteedde men weinig aandacht aan andere vormen van Bisfenol zoals BPB of BPS. In dit opzicht is er weinig veranderd. Er zijn veel soorten PFAS, elk met zijn eigen eigenschappen, dus het is belangrijk om je huiswerk te doen bij het inkopen van materialen en producten. De afkorting PFOA staat bijvoorbeeld voor perfluoroctaanzuur, dat tot de familie van perfluoralkyl- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) behoort. 

Vergeet het SUP-verbod niet in 2023

In een artikel over de belangrijkste ontwikkelingen in 2022, mogen we uiteraard niet vergeten om je te wijzen op de verdere uitrol door de EU van het verbod op Single Use Plastics (SUP-wetgeving). In het komende jaar zullen per land specifieke reductiemaatregelen worden ingevoerd met betrekking tot deksels van bekers en plastic voedselcontainers. De verwachte wetgeving per januari 2023 is in november vorig jaar bekendgemaakt. 

 

Gerelateerde artikelen: