Privacyverklaring Bistroo.nl

Wij verwerken in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens. Wij hechten belang aan jouw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving.

Online dienstverlening

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je onze website (https://www.bistroo.nl onze “Website”) bezoekt, via de onze Website of de app een account aanmaakt op ons platform (ons “Platform”), bestellingen plaats via onze Website of het Platform op andere wijze gebruik maakt van onze Website of het Platform. Ook verzamelen we jouw persoonsgegevens als je je aanmeldt voor een evenement, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of op andere wijze met ons communiceert. Tevens laat je persoonsgegevens achter op de social mediakanalen waar wij gebruik van maken, zoals ons Twitter-, Instagram- of Facebookaccount.

Persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • initialen, voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • adres, postcode, woonplaats
 • IBAN
 • klantnummer
 • inloggegevens
 • bestelgeschiedenis
 • recensiegeschiedenis
 • inhoud van online communicatie
 • IP-adres
 • browsergegevens
 • apparaatgegevens
 • duur van het bezoek aan onze Website
 • klikgedrag op de Website
 • gebruik van het Platform
 • allergiegegevens (waarover hierna meer)

Doelen en grondslagen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • aanmaken van een account
 • plaatsen en doorgeven van bestellingen
 • plaatsen en doorgeven van recensies
 • verzending van nieuwsbrieven, blog updates en andere informatie over onze dienstverlening
 • organisatie van evenementen
 • evaluatie van onze dienstverlening
 • verbetering van onze dienstverlening
 • onderhouden van contact met jou
 • reageren op vragen, opmerkingen of klachten
 • analyseren en optimaliseren van onze Website en ons Platform, mede door middel van cookies (waarover hierna meer)
 • marketing, PR en relatiebeheer
 • beveiliging van onze systemen
 • voldoen aan wet- en regelgeving

Wij baseren het verwerken van jouw persoonsgegevens op artikel 6 onder b (uitvoering van de overeenkomst) en artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en evenementen. Als wij vooraf jouw toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). Je mag op ieder moment jouw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van het doorgeven van jouw bestellingen verstrekken we bepaalde persoonsgegevens aan het betreffende restaurant. Het restaurant gaat een overeenkomst met jou aan en bepaalt zelf het doel en de middelen van het verder verwerken van jouw persoonsgegevens. Het restaurant is dan ook zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke van de doorgegeven persoonsgegevens.

In het kader van onze dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze leverancier van serverruimte, leverancier van CRM diensten, ITbeheerder, marketingbureau, websitebeheerder en Google Analytics (waarover hierna meer). Wij kunnen jouw persoonsgegevens aan deze derden verstrekken wanneer wij hiervoor uw toestemming verkregen hebben of wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk voor de diverse hierboven uiteengezette doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan andere leden van de groep van bedrijven van Bistroo.nl, of aan een persoon die ons bedrijf en/of onze bedrijfsmiddelen, of relevante delen hiervan, overneemt.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Allergie gegevens

Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven verwerken we door jou verstrekte gegevens over allergieën en geven deze gegevens door aan het restaurant waar je een bestelling plaatst. Allergiegegevens zijn bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 lid 1 AVG. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doelen dan voor het plaatsen en doorgeven van bestellingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de eerdergenoemde doelen, of zolang wij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van jouw persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je onze Website bezoekt. Op onze Website worden functionele cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de Website aangepast aan het formaat van jouw beeldscherm en kun je met behulp van deze cookies eenvoudiger door de Website navigeren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze Website te analyseren en de Website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, worden de laatste cijfers van jouw IP-adres gemaskeerd en delen wij de gegevens niet met Google. De verkregen informatie, waaronder een deel van het IP adres van jouw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google is EU-VS privacyshield geregistreerd. Dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Als je daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij ook de volgende marketing cookies. AdWords pixel wordt gebruikt om content en advertenties te personaliseren aan de hand van jouw gebruik van onze Website. Deze gepersonaliseerde content en advertenties kunnen zowel op onze Website als op websites die je daarna bezoekt worden getoond. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google. De cookies van Hotjar gebruiken wij om jouw klikgedrag op onze Website te analyseren en aan de hand hiervan onze Website te optimaliseren. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Hotjar.

Voor een volledig overzicht van de door ons geplaatste cookies verwijzen we naar [dit overzicht].

Social media

De social media knoppen op onze Website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin, Facebook en Instagram. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Wij hebben daar geen invloed op. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram te lezen om te weten hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten

U heeft het recht om in het kader van onze dienstverlening ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons om verwijdering van jouw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en je jouw toestemming heeft ingetrokken. Je kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op jouw verzoek te reageren. Je kunt jouw verzoeken, vragen of klachten per e-mail richten aan privacy@bistroo.nl of per post aan: Bistroo.nl, Meerenakkerplein 14, 5652 BJ, Eindhoven.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen worden op onze Website gepubliceerd.
Laatst gewijzigd op 1 januari 2024

Contactgegevens

Bistroo.nl
info@bistroo.nl
Meerenakkerplein 14
5652 BJ Eindhoven
KvK: 71939091